Title Image

Vũ nữ

Vũ nữ

Bản sao bằng sô cô la mô phỏng tượng Chăm pa Vũ nữ, một tác phẩm tại Bảo tàng Chăm Đà Nẵng

Date: