Title Image

Kẹo Rồng

Kẹo Rồng

Kẹo Rồng thể hiện niềm yêu mến đối với cây Cầu Rồng bắc qua sông Hàn. Cầu Rồng được xây dựng từ năm 2009 đến 2012 và sau đó nhanh chóng trở thành biểu tượng của thành phố Đà Nẵng hiện đại.

Dài:

14 cm

Date: