Title Image

Kala

Kala

Bản sao bằng sô cô la mô phỏng tượng Chăm pa Kala, một tác phẩm tại Bảo tàng Chăm Đà Nẵng

Date: