Title Image

Alhambra

Alhambra

Sô cô la mô phỏng bức tường của pháo đài nổi tiếng Alhambra ở Tây Ban Nha.

Date: