Title Image

Sô cô la sữa và gạo lứt hữu cơ sấy giòn.

Home  /  Petit Four  /  Sô cô la sữa và gạo lứt hữu cơ sấy giòn.

Sô cô la sữa và gạo lứt hữu cơ sấy giòn.

Sự kết hợp tuyệt vời giữa gạo lứt sấy và sô cô la sữa.

Category:

Date: