Title Image

Lọ lớn Sô cô la pralineé hạt điều

Home  /  Lọ sô cô la  /  Lọ lớn Sô cô la pralineé hạt điều

Lọ lớn Sô cô la pralineé hạt điều

Hạt điều caramen phủ bởi pralineé sô cô la trắng và bột ca cao, đựng trong lọ truyền thống.

Đơn vị:

12

Category:

Date: