Title Image

Kẹo truffle dừa và dâu

Home  /  Sô cô la viên  /  Kẹo truffle dừa và dâu

Kẹo truffle dừa và dâu

Kẹo truffle sô cô la trắng vị dâu với từ sô cô la 72% và dừa Bến Tre

Dài:

4 cm

Category:

Date: