Title Image

Kẹo pralineé hạt macadamia

Home  /  Sô cô la viên  /  Kẹo pralineé hạt macadamia

Kẹo pralineé hạt macadamia

Hạt macadamia caramel, bọc với sô cô la trắng và phủ bột cacao.

Category:

Date: