Title Image

Pop Kẹo cộng tác với Bát Tràng, cơ sở sản xuất đồ gốm sứ chuyên nghiệp nhất Việt Nam để thiết kế hũ theo yêu cầu của các khách hàng (số lượng trung và nhiều).

Date: