Title Image

Hộp gỗ

Home  /  Đóng gói sản phẩm  /  Hộp gỗ

Hộp gỗ

Pop Kẹo có thiết kế riêng hộp gỗ với quá trình sản xuất vô cùng tinh xảo. Pop Kẹo nhận các đặt hàng lẻ từ quý khách cho dù với số lượng nhỏ.

Hộp nhỏ:

11 x 15 x 2cm

Hộp dài:

4.5 x 22 x 3cm

Hộp lớn:

4.5 x 7.5 x 3cm

Date: