Title Image

Giỏ tre đặc biệt

Home  /  Đóng gói sản phẩm  /  Giỏ tre đặc biệt

Giỏ tre đặc biệt

Tre là nguyên liệu tự nhiên rất quen thuộc tại Việt Nam. Giỏ tre là một lựa chọn truyền thống và thân thiện với môi trường.

DK:

10cm

Cao:

6.5 cm

Date: